Κραυγαετός – Clanga pomarina

Ο Κραυγαετός είναι ο ανατολίτης αετός καθώς συναντάται στην Ανατολική Ευρώπη, για αυτό και η παρουσία του στη Θράκη είναι σημαντική για το είδος. Ετοιμάζει τις φωλιές του σε στέρεες διχάλες μεταξύ των χοντρών κλαδιών και του κορμού των δέντρων. Τρέφεται με αμφίβια, ερπετά, μικρά πουλιά και θηλαστικά, και περιστασιακά με νεκρά ζώα. Μεταναστεύει στην Αφρική τον Σεπτέμβριο και επιστρέφει στη Θράκη τον Απρίλιο. Είναι ο αετός των χωραφιών και των ρεμάτων, καθώς εκεί περνά τον περισσότερο χρόνο του για να βρει την τροφή του, για αυτό και οι φωλιές του πολλές φορές βρίσκονται στα όρια δάσους και χωραφιών.