Παρακολούθηση Πουλιών

Μαυρόγυπας: Ετικέτα σήμανσης στο φτερό και πλαστικό δακτυλίδι στο πόδι (© Π. Μπαμπάκας)

Η παρακολούθηση της ζωής των αρπακτικών πουλιών μας προσφέρει πολύτιμη γνώση, χρήσιμη για την προστασία τους. Ανακαλύπτουμε τις φωλιές τους, μαθαίνουμε πόσα χρόνια ζουν, πότε και γιατί πεθαίνουν, σε ποιες περιοχές αντιμετωπίζουν περισσότερα ή λιγότερα προβλήματα και πόσο μακριά εντός και εκτός Θράκης ταξιδεύουν. Τα εργαλεία μας είναι κιάλια, τηλεσκόπια, διακριτικά σήμανσης στα φτερά και στα πόδια και δορυφορικοί πομποί.

Με υπομονή και επιμονή, ταξιδεύουμε στα βουνά της Θράκης, περιμένοντας πολλές ώρες με τα μάτια κολλημένα στα κιάλια μέχρι κάποια κίνηση του είδους που παρακολουθούμε να μας αποκαλύψει πού είναι η φωλιά του. Τις κατάλληλες εποχές του έτους, τοποθετούμε πομπούς σε κάποια είδη αρπακτικών πουλιών όπως Όρνια, Χρυσαετούς και Κοράκια και ταυτόχρονα, με τοποθέτηση δακτυλιδιών στο πόδι και ετικετών σήμανσης στο φτερό, αυτά τα πουλιά αποκτούν για μας τη μοναδική τους ταυτότητα.

Όρνιο: Ετικέτα σήμανσης στο φτερό και πλαστικό δακτυλίδι στο πόδι (© Π. Μπαμπάκας)

Η δράση της παρακολούθησης πουλιών συνεπικουρεί το έργο παρακολούθησης των αρπακτικών πουλιών που υλοποιούν και οι Μονάδες Διαχείρισης του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α), καθώς η περιοχή της ορεινής Θράκης είναι τεράστια και το έργο της παρακολούθησης απαιτεί συνέργειες και δικτύωση για να είναι αποτελεσματική.

Στο έργο της παρακολούθησης συμβάλλουν και ευαισθητοποιημένοι πολίτες που θα ειδοποιήσουν για τραυματισμένα ή νεκρά πουλιά, αλλά και οι πολίτες που τους αρέσει να παρατηρούν τη φύση και να εντοπίζουν φωλιές των σπάνιων πουλιών. Όλοι τους, ενεργοί πολίτες που συμβάλλουν στην προστασία του τόπου μας.

Τοποθέτηση πομπού σε χρυσαετό