Θησαυροί της Θράκης

Θρακικά Μετέωρα

Ιδιαίτερη θέση στον πλούτο βιοποικιλότητας που φιλοξενεί η Θράκη κατέχουν τα πουλιά. Η Θράκη περιλαμβάνει πανευρωπαϊκής σημασίας ενδιαιτήματα που προστατεύονται από δίκτυο NATURA 2000 κυρίως για τα μεγάλα αρπακτικά και τα υδρόβια πουλιά, ενώ Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) έχουν θεσμοθετηθεί σύμφωνα με την οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τα άγρια πουλιά, με τρεις από αυτές να αποτελούν θεσμοθετημένα Εθνικά Πάρκα (Δάσος Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, Δέλτα Έβρου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) με αντικείμενο προστασίας την υψηλή ποικιλότητα των ειδών της ορνιθοπανίδας.

Θαλασσαετός

Η Θράκη είναι μια από της ελάχιστες περιοχής της Ευρώπης όπου συνυπάρχουν τα τρία από τα τέσσερα ευρωπαϊκά είδη γυπών, ο παγκοσμίως απειλούμενος ασπροπάρης, ο μαυρόγυπας και το όρνιο. Παράλληλα, στην ευρύτερη περιοχή φωλιάζουν ή διαχειμάζουν σπάνια αρπακτικά πουλιά, ενώ η Θράκη είναι και διάδρομος για τις μετακινήσεις των αρπακτικών πουλιών, από την Ελλάδα αλλά και τις βαλκανικές χώρες.

Μαυρόγυπας και Όρνιο

Αυτό το μοναδικό καταφύγιο για τα πουλιά δημιουργήθηκε χάρη στη μακρόχρονη παρουσία του ανθρώπου, με παραδοσιακές αγροτικές δραστηριότητες χαμηλής έντασης, που προίκισε την περιοχή με ένα μωσαϊκό βιοτόπων: διάσπαρτους οικισμούς, μικρά χωράφια διάσπαρτα σε όλη τη δασωμένη περιοχή, πολυάριθμα κοπάδια να διατηρούν τα δασικά ανοίγματα και τα λιβάδια, και μικρής κλίμακας φωτιές να διατηρούν τα χορτολίβαδα. Η ποικιλομορφία αυτή υπήρξε το κλειδί για τη διατήρηση της υψηλής βιοποικιλότητας της περιοχής.

Δάσος Δαδιάς