Πολιτική Προστασίας της Εταιρείας Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης

Η πληροφόρηση βοηθά στη διατήρηση της βιοποικιλότητας

Στην Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης (ΕΠΒΘ), βασιζόμαστε στη στήριξη ατόμων όπως εσάς για να πραγματοποιήσουμε το ζωτικό μας έργο διατήρησης της βιοποικιλότητας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να είμαστε απόλυτα διαφανείς για το λόγο που χρειαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που σας ζητάμε όταν ασχολείστε μαζί μας και πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε.

Καθώς περιηγείστε στον ιστότοπο μας και όποτε επικοινωνείτε μαζί μας, συλλέγουμε πληροφορίες. Αυτό αποσκοπεί στην κατανόησή μας για το τι λειτουργεί και τι όχι, το οποίο βοηθά στην αποτελεσματικότερη επικοινωνία μας. Όσο περισσότερο καταλαβαίνουμε τους ανθρώπους που μας υποστηρίζουν, τόσο πιο αποτελεσματικά μπορούμε να λειτουργήσουμε.

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας και πάντα θα λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς.

Μπορείτε γενικά να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες της ΕΠΒΘ χωρίς να απαιτούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα αποκτώνται μόνο αν μας τα παράσχετε εσείς.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπους, η ΕΠΒΘ και οι πάροχοι υπηρεσιών της μπορούν να συλλέξουν προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε, όπως το όνομα, τη διεύθυνση και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. “Προσωπικά Δεδομένα” είναι πληροφορίες ή συνδυασμοί πληροφοριών που θα μπορούσαν, υπό προϋποθέσεις, να επιτρέψουν την αναγνώρισή σας.

Επιπλέον, η ΕΠΒΘ και οι πάροχοι υπηρεσιών της χρησιμοποιούν ποικίλες τεχνικές για τη συλλογή άλλων πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των ιστοτόπων από εσάς, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της διεύθυνσης IP, του τύπου του προγράμματος περιήγησης, του τύπου κινητής συσκευής, του περιεχομένου που επισκέπτεστε, τη διάρκεια της επίσκεψής σας στους ιστότοπους. “Άλλες πληροφορίες” είναι οποιαδήποτε πληροφορία που δεν αποκαλύπτει την συγκεκριμένη ταυτότητά σας ή δεν σχετίζεται άμεσα με ένα άτομο.

Τρόπος συλλογής δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται με τη δική σας ελεύθερη συγκατάθεση ή για να εκτελεστεί σύμβαση που έχετε συνάψει μαζί μας (συνήθως δωρεά ή παροχή υπηρεσιών). Σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας μπορεί να σας ζητηθεί να παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για να εγγραφείτε σε κάποια λίστα επικοινωνίας για να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες για τις δράσεις μας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που θα συλλεχθούν καθώς και οι λόγοι για τους οποίους θα χρησιμοποιηθούν θα σας εξηγούνται με ξεκάθαρο, σαφή και κατανοητό τρόπο στο σημείο που θα σας ζητηθεί να μας χορηγήσετε και τη συναίνεση σας για τη συλλογή και  επεξεργασία τους.

Στις ιστοσελίδες μας ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies για να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς αλλά όχι για να κάνουμε διαφημιστικές ενέργειες με ειδικά εργαλεία μέσω διαδικτύου.

Σκοπός της επεξεργασίας

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται δια του παρόντος δικτυακού τόπου είναι ο εξής:

  1. Έλεγχος της τήρησης των όρων χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου και η ορθή του χρήση
  2. Οι κατωτέρω ενέργειες που συνδέονται με τους σκοπούς μας και την παρουσία μας στο διαδίκτυο:
  • Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι ιστοσελίδες μας θα λειτουργούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο σε όλες τις συσκευές σας.
  • Για να σας αποστέλλουμε νέα και πληροφορίες για τις δράσεις μας, ώστε να μπορείτε να αξιολογείτε το έργο μας και να σας δίνουμε τη δυνατότητα να έχετε ενεργό συμμετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος.
  • Για να σας καλέσουμε να συμμετάσχετε σε διαδραστικές ενέργειες μέσω τις ιστοσελίδας μας.
  • Για να σας ζητήσουμε να συμμετάσχετε σε έρευνες που διοργανώνουμε.
  • Για να αποθηκεύσουμε πληροφορίες για τις προτιμήσεις σας, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες με βάση αυτές τις προτιμήσεις.
  • Για να σας ενημερώνουμε για τυχόν αλλαγές στους όρους χρήση μας.

Cookies

Η ΕΠΒΘ ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό τη διενέργεια ή τη διευκόλυνση της διαβίβασης μιας επικοινωνίας μεταξύ της ΕΠΒΘ και του χρήστη, μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα εν λόγω cookies, εφόσον έχετε επιλέξει να τα δέχεσθε, βάσει σχετικών παραμετροποιήσεων του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή, είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται τοπικά στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο του ατόμου που επισκέπτεται τη σελίδα. Τα cookies καθιστούν δυνατή την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, χωρίς ωστόσο να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας.

Από αυτά τα δεδομένα, τα προφίλ για χρήση δημιουργούνται με ψευδώνυμο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν cookies ή εικονοστοιχεία (pixel tags). Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται ανώνυμα για να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ και βελτιστοποίησης. Όλα τα δεδομένα επισκεπτών αποθηκεύονται χρησιμοποιώντας ένα ανώνυμο αναγνωριστικό χρήστη και μπορούν να συγκεντρωθούν σε ένα προφίλ χρήσης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν cookies για τη συλλογή και αποθήκευση αυτών των δεδομένων, αλλά τα δεδομένα παραμένουν αυστηρώς ανώνυμα. Τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για την προσωπική αναγνώριση ενός επισκέπτη και δεν θα συγκεντρωθούν μαζί με προσωπικά δεδομένα. Η συλλογή και αποθήκευση δεδομένων μπορεί να απορριφθεί ανά πάσα στιγμή για τις επόμενες υπηρεσίες.

Οι ετικέτες pixel, web beacons, GIF ή παρόμοια εργαλεία (όλα εφεξής αναφερόμενα ως εικονοστοιχεία “pixel tags”) χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του όγκου χρήσης μιας ιστοσελίδας και τη στατιστική αύξηση των ποσοστών απόκρισης. Τα pixel tags μας επιτρέπουν να μετράμε τους χρήστες, που επισκέπτονται τις συγκεκριμένες δευτερεύουσες σελίδες ενός Ιστότοπου και να εκτελούν τις υπηρεσίες μας με εμπορικά σήματα και να μας βοηθάει να υπολογίζουμε και να βελτιστοποιούμε την απόδοση ή τους ιστότοπους μας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται με τεχνολογίες etracker δεν χρησιμοποιούνται για την προσωπική αναγνώριση του επισκέπτη στον ιστότοπο και δεν ενοποιούνται με προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον κομιστή του ψευδώνυμου χωρίς τη ρητή και σαφή συγκατάθεση του συγκεκριμένου προσώπου. Η συλλογή και η αποθήκευση δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να αντιταχθεί με ισχύ στο μέλλον.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή (browser) του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένα πεδία της παρούσας ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης διατάξεων (cookies) σε καμία περίπτωση.

Ανήλικοι Χρήστες

Η ΕΠΒΘ περιορίζει τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας μόνο σε ενηλίκους χρήστες. Περαιτέρω, πρόθεση της ΕΠΒΘ είναι να μη συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στο δικτυακό της τόπο, κατά παράβαση των ανωτέρω οριζόμενων. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/ επιβεβαιωθεί από τη ΕΠΒΘ, τυχόν ανήλικοι χρήστες του δικτυακού τόπου που διαβιβάζουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα στη ΕΠΒΘ, υποχρεούνται και αναμένεται να έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους. Συνίσταται δε στους ενήλικους να ασκούν τη δέουσα εποπτεία των υπ’ ευθύνη τους ανηλίκων κατά την περιήγηση των τελευταίων στο διαδίκτυο και ιδίως στην παρούσα Ιστοσελίδα.

Τροποποίηση των παρόντων όρων

Η ΕΠΒΘ δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε δε τροποποίηση θα ισχύει από την ανάρτηση της στην παρούσα Ιστοσελίδα.

Ασφάλεια των δεδομένων

Η ΕΠΒΘ εφαρμόζει τα πλέον βέλτιστα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων σας, τα οποία διαχειριζόμαστε ενάντια στην ακούσια ή σκόπιμη χειραγώγηση, απώλεια ή καταστροφή και κατά της πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με την τεχνολογική πρόοδο. Η ΕΠΒΘ αποθηκεύει πληροφορίες σχετικές με την προστασία δεδομένων μόνο σε ασφαλή συστήματα που βρίσκονται στη Ελλάδα. Μόνο λίγα εξουσιοδοτημένα άτομα και πρόσωπα που έχουν δεσμευτεί να βελτιώσουν την προστασία των δεδομένων, τα οποία συμμετέχουν στην τεχνική, διοικητική ή συντακτική επίβλεψη δεδομένων, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

Ερωτήσεις και επικοινωνία

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@spbt.gr

Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από το πώς επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα και πως σας εξυπηρετούμε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας τότε έχετε δικαίωμα να απευθύνετε καταγγελία ή παράπονο στην σχετική αρμόδια εποπτική

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα 

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr