Διαφάνεια

Η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης είναι μια Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 (Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 156318721000) με έδρα τον οικισμό της Δαδιάς του Δήμου Σουφλίου στην περιφερειακή ενότητα Έβρου. Διοικείται από εξαμελή Γενική Συνέλευση που απαρτίζεται από επιστήμονες όπως δασολόγοι, βιολόγοι, γεωπόνοι, οικονομολόγοι,  οι οποίοι εργάζονται στον δημόσιο, ακαδημαϊκό και ιδιωτικό τομέα και διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία στη μελέτη των πουλιών, οικοτόπων, και δασικών οικοσυστημάτων, αλλά και των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων εντός των δασικών οικοσυστημάτων, καθώς και στη διοίκηση, οργάνωση και σχεδιασμό περιβαλλοντικών προγραμμάτων.

Η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης ξεκινά τη λειτουργία της με απόλυτη διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων της, και βάσει των αρχών της λογοδοσίας τηρεί λογιστικά βιβλία Γ’ κατηγορίας, συμμορφώνεται πλήρως με τη σχετική νομοθεσία και επιδιώκει τη συστηματική ενημέρωση των δωρητών και των εταίρων της.