Χάρτης

Βάση Δεδομένων των καταγεγραμμένων περιστατικών πρόσκρουσης ειδών ορνιθοπανίδας και χειροπτέρων στους ΑΣΠΗΕ των Π.Ε. Έβρου και Ροδόπης

Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης. 2023. Βάση Δεδομένων των καταγεγραμμένων περιστατικών πρόσκρουσης ειδών ορνιθοπανίδας και χειροπτέρων στους ΑΣΠΗΕ των Π.Ε. Έβρου και Ροδόπης (αρχείο .xlsx). Ενημέρωση: 10 Νοεμβρίου 2023.

Διερεύνηση των δυνατοτήτων ενεργειακής αξιοποίησης των
δασικών υπολειμμάτων του Εθνικού Πάρκου δάσους
Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου

Λυχνάρας, Β., Παπαδέλης, Α., Κοσματόπουλος, Λ. και Π. Γραμμέλης, 2024. Διερεύνηση των
δυνατοτήτων ενεργειακής αξιοποίησης των δασικών υπολειμμάτων του Εθνικού Πάρκου δάσους
Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου. Clean Energy, WWF Ελλάς, Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης. Πτολεμαΐδα, Φεβρουάριος 2024.

Έρευνα αποτύπωσης των επιπτώσεων της πυρκαγιάς του 2023 στην πανίδα του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου Τεχνική Αναφορά Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2023

Ζαφειρόπουλος, Β., Kret, E., Καλόγερος, Γ., Σφακιανόπουλος, Β., & Σκαρτσή Θ. (2023) Έρευνα αποτύπωσης των επιπτώσεων της πυρκαγιάς του 2023 στην πανίδα του Εθνικού Πάρκου Δάσος Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου. Τεχνική αναφορά, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2023, σελ. 22. Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης & Save Your Hood, Δαδιά.

Μελέτη σωρευτικών επιπτώσεων των ΑΣΠΗΕ στη Θράκη:

Ανάλυση του νομικού πλαισίου για την εκτίμηση των σωρευτικών επιπτώσεων στο πλαίσιο της αδειοδότησης ΑΣΠΗΕ

Κόπελα Σ., Δημητριάδη, Ε., Ανάλυση του νομικού πλαισίου για την εκτίμηση των σωρευτικών επιπτώσεων στο πλαίσιο της αδειοδότησης ΑΣΠΗΕ (2022). Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, σελ. 71 + Παράρτημα.

Μελέτη σωρευτικών επιπτώσεων των ΑΣΠΗΕ στη Θράκη:

Εξέταση των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και αξιολόγηση των Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων και των προγραμμάτων παρακολούθησης για έργα αιολικής ενέργειας στην περιοχή της Θράκης

Κακαλής, Ε., Αβαγιανού, Θ., και Καψάλης, Ε. (2022). Εξέταση των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και αξιολόγηση των Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων και των προγραμμάτων παρακολούθησης για έργα αιολικής ενέργειας στην περιοχή της Θράκης. Εταιρεία Προστασίας της Βιοποικιλότητας της Θράκης, σελ 87 + Παράρτημα.

Μελέτη σωρευτικών επιπτώσεων των ΑΣΠΗΕ στη Θράκη:

Χαρτογράφηση-φωτοερμηνεία των αλλαγών χρήσεων/κάλυψης γης ως επίπτωση της εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ (υπαρχόντων και μελλοντικών) στη Θράκη

Δαμιανίδης Χρ., Καψάλης Ελ., Κοράκης Γ. & Ξυστράκης. Φ. 2022. Χαρτογράφηση – φωτοερμηνεία των αλλαγών χρήσεων/κάλυψης γης ως επίπτωση της εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ (υπαρχόντων και μελλοντικών) στη Θράκη. Τεχνική αναφορά στο πλαίσιο της μελέτης σωρευτικών επιπτώσεων των ΑΣΠΗΕ στη Θράκη. Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης. Δαδιά – Σουφλί. σελ. 31 + Παράρτημα.

Cumulative impact study of wind farms in Thrace:

Wind turbine power and land cover effects on cumulative bat deaths

Moustakas, A., Georgiakakis, P., Kret, E., Kapsalis, E., 2023. Wind turbine power and land cover effects on cumulative bat deaths. Sci. Total Environ. 892, 164536.

http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164536

Cumulative impact study of wind farms in Thrace:

The effects of industrial wind farm development in three priority raptor species in Thrace: cumulative collision mortality and displacement of Cinereous and Griffon Vultures and Golden Eagles

Sidiropoulos, L., Chatzinikolaou, G., Kret, E., Kapsalis, E., Zakkak, S., Arkumarev, V., Dobrev, D., Stamenov, A., Stoychev, S. & Vasilakis, D. 2022. The effects of industrial wind farm development in three priority raptor species in Thrace: cumulative collision mortality and displacement of Cinereous and Griffon Vultures and Golden Eagles. The Society for the Protection of Biodiversity of Thrace. Dadia-Soufli, 92 pp.

Cumulative impact study of wind farms in Thrace:

Population Viability Analysis for the Cinereous vulture in Greece

Bounas A., Skartsi Th., Zakkak S., Halley J.M. 2022. Population Viability Analysis for the Cinereous vulture in Greece. Technical report, University of Ioannina and the Society of the Protection of Biodiversity of Thrace, Greece, 27pp.

Cumulative impact study of wind farms in Thrace:

Population Viability Analysis for the Griffon vulture (Gyps fulvus) in the Eastern Rhodopes

Bounas A., Kret E., Skartsi T., Arkumarev V., Dobrev D., Stamenov A., Stoychev S., Halley J.M. 2023. Population Viability Analysis for the Griffon vulture in Eastern Rhodopes. Technical report, University of Ioannina and the Society of the Protection of Biodiversity of Thrace, Greece, 22 pp.

Cumulative impact study of wind farms in Thrace:

Population Viability Analysis for the Golden Eagle in Greece

Bounas A., Sidiropoulos L., Kret E., Halley J.M. 2023. Population Viability Analysis for the Golden Eagle in Greece. Technical report, University of Ioannina and the Society of the Protection of Biodiversity of Thrace, Greece, 23 pp.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΑΡΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

Ελευθεριάδου Α., Καψάλης Ε., Σκαρτσή Θ. 2022. Ενημερωτική δράση για τον ασπροπάρη και τα δηλητηριασμένα δολώματα στα Δημοτικά σχολεία του Έβρου. Τεχνική αναφορά. WWF Ελλάς και Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, Δαδιά – Σουφλί. (σελ. 18)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΑΡΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

Ελευθεριάδου Α., Καψάλης Ε., Σκαρτσή Θ. 2022. Ενημερωτική δράση για τον ασπροπάρη και τα δηλητηριασμένα δολώματα στα Δημοτικά σχολεία του Έβρου. Τεχνική αναφορά. WWF Ελλάς και Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, Δαδιά – Σουφλί. (σελ. 18)