Φιδαετός Circaetus gallicus

O Φιδαετός, ο δασόβιος αετός που κατασκευάζει τη φωλιά του σε χοντρά κλαδιά των δέντρων και γεννάει ένα μόνον μικρό. Τρέφεται κυρίως με φίδια και σαύρες. Μεταναστεύει κάθε χρόνο στην Αφρική. Μόλις μεγαλώσει το μικρό του, όλη η οικογένεια πετάει πάνω από την περιοχή της φωλιάς «τραγουδώντας» χαρακτηριστικά, δεν χρειάζεται να κοιτάξεις, από το «τραγούδι» καταλαβαίνεις ότι είναι φιδαετοί.