Λευτέρης Καψάλης
Ερευνητής πεδίου

Λευτέρης Καψάλης

Ο Λευτέρης Καψάλης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Έχει σπουδάσει Δασολογία και Φυσικό Περιβάλλον (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών (Πανεπιστήμιο Πατρών). Το 2016, μετακινήθηκε στη Δαδιά όπου εργάστηκε έως το 2021 στο WWF Ελλάς ως ερευνητής πεδίου με εξειδίκευση σε παρακολούθηση επιπτώσεων των ΑΣΠΗΕ στα πουλιά, σε δράσεις πολιτικής και σε δράσεις εφαρμογής μέτρων μετριασμού ζημιών σε αγροτικές παραγωγές από άγρια θηλαστικά. Είναι κάτοικος Δαδιάς-Σουφλίου.