Οικονομικά στοιχεία 2020-2021

*Σημειώνεται ότι στα έσοδα περιλαμβάνονται και προκαταβολές για δράσεις που θα λάβουν χώρα και στο επόμενο έτος, το 2022.